+ 86 0731-89837621

EN
alla kategorier

Fall

Fall

Produktionen av ursodeoxykolsyra med biologisk enzymmetod istället för kemisk metod som utvecklats av vårt företag har löst problemen med miljöskydd och produktionseffektivitet hos våra kunder Changde Yungang Biotechnology Co., Ltd., vilket har förbättrat produktutbytet och kvaliteten betydligt, minskat produktionskostnader och ökade ekonomiska fördelar. Projektet har industrialiserats.

Vårt företag har framgångsrikt undersökt en hel uppsättning nya tekniker för att extrahera, rena och immobilisera enzymproteiner från genetiskt manipulerade bakterier och lägger en solid teknisk grund för syntesen av ursodeoxycholsyra med enzymatisk metod. Innovationerna är som följer:

1. För första gången appliceras UD-serienzymet på ursodeoxykolsyraprocessen. Den enzymatiska syntesen av ursodeoxykolsyra syntetiseras kemiskt jämfört med den föregående. Semisyntesmetoden har fördelarna med enkel process, hög produktionseffektivitet och miljöskydd .;

2. Med hjälp av en ny inducerare bestämmer du de optimala fermentationsbetingelserna för att få ett högre enzymutbyte genom att studera jäsningsformeln;

3. Direkt insamling av bakterieenzymer för produktion, förenkla extraktions- och reningstegen av enzymet och bevara enzymets aktivitet med maximal effektivitet.